Praktijkgegevens

Ons Team

Uw rekeningen

Infomedics

Mondzorg tarieven 2019

Betalingsvoorwaarden

Pijnklachten

Vakantie of Afwezig

KUNSTGEBIT nieuw of reparatie

Informatie

Privacy-verklaring

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
 
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn?
Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl
 
 
Op de rekening van de tandarts kan het zijn dat er naast de behandelcode ook kosten voor materiaal- en techniek vermeld staat. Wanneer mag de tandarts deze materiaal- en techniekkosten doorberekenen en wat houden die kosten in?
Materiaal- en techniekkosten zijn kosten die de tandarts maakt bij bijvoorbeeld zijn leverancier of tandtechnisch laboratorium. De tandarts berekent precies de kosten door die hij ook zelf maakt. Met andere woorden: de tandarts mag geen winst maken op materiaal- en techniekkosten.
Behandelingen waarvoor materiaal- en techniekkosten berekend mogen worden, zijn te herkennen aan een * achter de behandelcode die bij de behandeling hoort. Patiënten kunnen aan de hand van de op de rekening vermelde codes controleren of er materialen en technieken in rekening mogen worden gebracht in het code-overzicht.
 
Wilt u een indicatie hebben van de mogelijke materiaal- of techniekkosten, dan kunt u de lijst hier inzien.
 
 
 
Enkele veelgestelde vragen:
 
1.        Kunnen jullie de rekening rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar?
Voor 2012 konden wij de gehele nota in vele gevallen eenvoudig rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar. De verzekeraars werken echter niet meer mee. Daarom besteden we het verzorgen van de nota uit aan een factoring bedrijf: Infomedics.
Infomedics biedt alle zorgverzekeraars aan, uw nota rechtstreeks met de verzekeraar af te handelen. Als de verzekeraars hieraan meewerken ontvangt u geen nota of een deelnota van Infomedics. Helaas werken nog niet alle verzekeraars hieraan mee, hetgeen betekent dat u in dat geval de nota zelf moet indienen bij uw verzekering en deze zelf binnen 30 dagen betalen. 
2.        Moet ik meer betalen omdat jullie geen contract hebben met mijn zorgverzekeraar?
Nee, dat maakt niet uit. Zorgverzekeraars hebben ieder hun eigen polisvoorwaarden en maximale vergoeding per verrichting. Het is niet zo dat u een lagere vergoeding krijgt omdat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars bieden géén contracten meer aan aan de tandartsen.
3.        Is het eigen risico van € 385,- ook van toepassing op de tandarts?
Nee, dit geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. In de tandheelkunde zitten alleen een nieuwe volledige prothese (kunstgebit) en reparaties/aanpassingen daaraan voor een deel in de basisverzekering, dus dan heeft u ook een deel van dat eigen risico gebruikt. Tandartskosten worden (gedeeltelijk) vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering. Hierop geldt geen eigen risico. Dit eigen risico geldt wel voor behandelingen door de kaakchirurg, want die worden vanuit de basisverzekering vergoed.
4.        Hoe zit het met de vergoeding van de tandarts voor de jeugd t/m 17 jaar?
Deze wordt ook in 2019 voor 100% vergoed conform de tarieven van de NZA.
5.        Weet ik vooraf hoeveel de behandeling kost?
U kunt de landelijk verplichte tarieven hierboven op de website vinden. Voor behandelingen boven de € 150,- zijn wij verplicht om een kostenbegroting te geven. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn afhankelijk van uw wensen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld aan de hand van onze kostenbegroting en uw polisvoorwaarden na te gaan hoeveel u van uw verzekering terugkrijgt.
6.        Indien nota's door Infomedics.nl wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm van behandeling worden opgeschort.