Praktijkgegevens

PIJN of SPOED?

Vakantie

Ons Team

Uw rekeningen

Infomedics

Mondzorg tarieven 2022

Betalingsvoorwaarden

Corona maatregelen

Informatie

Privacy-verklaring

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
 
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn?
Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl