Praktijkgegevens

PIJN of SPOED?

Vakantie

HUISREGELS

Openingstijden

Ons Team

Mondzorg tarieven 2023

Uw rekeningen

Infomedics

Betalingsvoorwaarden

Corona maatregelen

Informatie

Privacy-verklaring

Mevr. M.P. Jansen
T A N D A R T S
Oudenhove 90
4901 CC  Oosterhout
Telefoon: 0162 - 427530
 
Wij blijven open, maar met onderstaande 3 vragen en regels!
wilt u deze zorgvuldig doorlezen en toepassen (indien nodig).
 
U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling of periodieke controle.
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
 
                          - ALS JE ZIEK BENT, BLIJF JE THUIS -
 
 
Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u heeft een afspraak bij ons in de praktijk en u moet één van de 3 volgende vragen met 'JA' beantwoorden, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Wij zullen uw gebit niet controleren of behandelen als wij twijfelen over uw gezondheid:
 
1· Heeft u nu Corona of griep of bent u korter dan twee weken geleden genezen van Corona?
    Is dat eventueel bij uw huisgenoten of gezinsleden het geval?
2· Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende symptomen gehad:
          - Verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn?
          - (licht) Hoesten?
          - Plotseling verlies van reuk en/of smaak zonder neusverstopping?
          - Kortademigheid of benauwdheid?
          - Verhoging of koorts (meer dan 38 graden)?
3· Heeft u nu huisgenoten of gezinsleden met een van deze symptomen of klachten?
 
 
· Toilet kan niet gebruikt worden (alleen in overleg met de assistente).
· Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.