Praktijkgegevens

Corona maatregelen

Ons Team

Uw rekeningen

Infomedics

Mondzorg tarieven 2022

Betalingsvoorwaarden

Pijnklachten

Vakantie of Afwezig

Informatie

Privacy-verklaring

Mevr. M.P. Jansen
T A N D A R T S
Oudenhove 90
4901 CC  Oosterhout
Telefoon: 0162 - 427530
 
Wij blijven open, maar met onderstaande vragenlijst en regels!
wilt u deze zorgvuldig doorlezen en toepassen (indien nodig).
 
U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling of periodieke controle.
 
Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. - ALS JE ZIEK BENT, BLIJF JE THUIS -.
Door alle extra maatregelen kan het zijn dat het wat langer duurt om een afspraak te krijgen.
 
Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u heeft een afspraak bij ons in de praktijk en u moet één van de volgende vragen met 'JA' beantwoorden, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren. Wij zullen uw gebit niet controleren of behandelen als wij twijfelen over uw gezondheid.
· Heeft u nu Corona of bent u korter dan twee weken geleden genezen van Corona? Is dat eventueel bij uw huisgenoten of gezinsleden het geval?
· Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende symptomen gehad:
          - Verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn?
          - (licht) Hoesten?
          - Plotseling verlies van reuk en/of smaak zonder neusverstopping?
          - Kortademigheid of benauwdheid?
          - Verhoging of koorts (meer dan 38 graden)?
· Heeft u nu huisgenoten of gezinsleden met een van deze symptomen of klachten?
· Bent u in thuisisolatie of verplichte quarantaine vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de behandelkamer vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
· Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd (maximaal 5 minuten) bij ons binnen.
· Lift en toilet kunnen niet gebruikt worden (alleen in overleg met de assistente).
· Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
· Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. · Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.